TOP เกจวัดความหนา SECRETS

Top เกจวัดความหนา Secrets

Top เกจวัดความหนา Secrets

Blog Article

ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

เกจ์วัดแรงดัน แบบน้ำมัน-ออกหลัง มีปีก

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้)

ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่ใช้ในการวัดและควบคุมการผลิต

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการเพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ฝาปิดแบบใสพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา (ฝาใสถอดออกได้) ปลาย เบอร์ประแจ ยื่นออกมา

สายดินเป็นตัวนำป้องกันที่ช่วยหลีกเลี่ยงไฟไหม้และการกระแทก เกจวัดแรงดัน หน้าที่ของสายดินคือการให้การเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับประจุไฟฟ้าเพิ่มเติม มวลของแข็งของโลกมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เพรสเชอร์เกจ สิ่งนี้ดึงดูดประจุไฟฟ้าที่เป็นบวก

เครื่องคอริ่ง เครื่องเจาะรูคอนกรีต

แบรนด์วินเทอร์ 6WPSD ซีรี่ สวิตช์แรงดันพื้นที่แตกต่าง แบบไดอะแฟรม

อะไหล่เครื่องเลื่อยวงเดือนและเครื่องตัดองศา

แบรนด์วินเทอร์ 9WPS ซีรี่ สวิตช์แรงดันต่ำ แบบกันระเบิด

ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาปิดแบบใส (ฝาปิดแบบใสไม่สามารถถอดออกได้)

เพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการ เกจวัดแรงดัน เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

Report this page